Право на учество во трката на 5000 метри имаат сите државјани на Република Македонија и странски државјани, од двата пола, под следните услови:
- сите возрасти

Котизација до 10 април 2015 до 30 април 2015 (или додека не се пополнат предвидените места)
300 денари 350 денари

 

Содржина на стартен пакет:
- Маица со логото на трката
- Стартен број со чип (за извршените регистрации до 10 април 2015 на стартниот број ќе биде испечатено и името од пријавата)
- Маратон магазин со инструкции
- Освежување од Горска вода
- Онлајн диплома
- 20 ЕУР вредносен ваучер од Wizz Air (click here for more information)
- Бесплатно осигурување од несреќен случај за време на траење на маратонот
- Подарок од ЕВРОИНС
- Подарок од партнерите на маратонот

Прво треба да ја пополните пријавата подоле, а потоа да продолжите кон страната за плаќање.

Стартнината треба да се плати онлајн преку нашиот партнер kupi.se или преку уплатница.
На овој начин ви е загарантиран стартниот пакет, а со тоа ја забрзувате процедурата при подигање на стартниот пакет. По уплатата, на емаил адресата која е оставена при вашето пријавување, во рок од 24 часа ќе добиете порака кој стартен број ви е доделен и бројот на вашиот Wizz Air ваучер.
Напомена: Пријавата станува валидна после извршеното плаќање на котизацијата.

Доколку сакате да пријавите екипа за Team Building натпреварот, кликнете тука за начинот и условите за пријавување.

Следната изјава е составен дел на Вашата пријава:

“Изјавувам дека сум физички и психички спремен (спремна) за оваа трка, дека во нејзе учествувам на лична одговорност.

Потврдувам дека сум информиран (информирана) дека на организаторот на оваа трка му припаѓаат сите права за промотивно користење на моето име, глас, фотографија или видео запис, вклучувајќи ги сите врсти на рекламирање, на радио, ТВ и интернет, како и за други рекламни потребни на организаторот.
Одбери трка
:

Име:Презиме:
Пол
:
Година на раѓање:


 


Адреса на живеење:Земја:за друга земја
кликнете тука

Емаил адреса:Телефон:Број на лична карта:
(ако сте помлад од 18 години, запишете го бројот на личната карта на родителот или старателот)
:Клуб / Team Building екипа


(1)
:Големина на маица:
 


Сакам да добивам повремени e-mail пораки со известувања од Виз Ер Скопски маратон и од Виз Ер
:

1) Ова поле го пополнувате доколку сте регистриран член на некој атлетски клуб во Македонија или доколку сакате да учествувате со ваша екипа во Team Building трката (кликнете тука за повеќе информации). Доколку не сте член или не учествувате Team Building трката, ова поле го оставате празно

* Задолжителни полиња.