Штафетен маратон, 4 х 10.5 км

Што е штафетен маратон? Штафетен маратон е трка во која учествуваат 4 натпреварувачи и кои треба должината од 42.195 метри да ја истрчаат 4 натпреварувачи, секој трча 10.5 км. Сите учесници во штафетата добиваат стартен број (без чип), а еден стартен број со чип се доделува на тимот. Стартниот број со чип го носи првиот натреварувач од штафетата и потоа тој го предава на вториот натпреварувач на местата за промени на стартниот број кои ќе бидат соодветно означени на патеката, и означени на мапа која ќе биде објавена на магазинот на маратонот и на нашата веб страна.
Сите 4 напреварувачи во штафетата треба да бидат од исти пол. Рангирањето на штафетните тимови ќе биде поделено на машки и женски екипи.
Датум: 7 мај 2017
Старт: 8.30 часот