НАГРАДНИОТ ФОНД за 2023 година
За маратонската и полумаратонската трка ќе има парични награди
Наградниот фонд ќе биде дополнително објавен.