Наградниот фонд за 2017 година ќе биде објавен во април 2017.