Маратонот во 2015 не се одржа, беже откажан заради влошената безбедносна состојба во Македонија.