Подигнувањето на стартните пакети за Виз Ер Скопски маратон 2020, ќе биде на 2 и 3 октомври, од 10 до 19 часот, во Кугланата “Борис Трајковски“

При подигање на стартните пакети потребно е да се покаже потврдата која ви е испратена на емаил или документ за лична идентификација, лична карта или патна исправа за странските натпреварувачи. Без овие документи нема да може да се подигне стартниот пакет.

ВАЖНО! На денот на трката (4 октомври 2020) нема да се издаваат стартни пакети.