cunga-lunga2012-01- 500 метри (за основни училишта)  / Датум: 9 мај 2015, старт 10.00
Скопскиот детски Колгејт Мини Маратон е трка од масовен карактер наменета за учениците од 5-то и 6-то одделение од основните училишта од Скопје. Пријавување за оваа трка ќе се врши преку основните училишта и сите учесници треба да имаат писмена согласност од родителите. Категории:машки и женски