Што значи пакет со можност за рефундација?

Со уплата на овој пакет имате можност да побарате поврат на 100% од средствата во висината на стандардниот пакет.

Доколку го одберете стартниот пакет со можност за рефундација имате можност да побарате поврат на 100% од средствата во висината на стандардниот пакет.
За да се реализира рефундацијата во износ на 100% од износот на стандардниот пакет, условот е  да испратите барање за рефундација во кое ќе го наведете вашиот стартен број, најдоцна до 10 септември 2024 на следнава емаил адреса info@skopskimaraton.com.mk

Износи на рефундација

Маратон/Полумаратон
- за уплати на пакет со рефундација до 20 мај 2024, се рефундираат 1500 денари
- за уплати на пакет со рефундација до 25 јули 2024, се рефундираат 1750 денари
- за уплати на пакет со рефундација до 10 септември 2024, се рефундираат 2000 денари

Штафетен маратон
Нема опција за пакет со рефундација

Трка на 5км
Нема опција за пакет со рефундација

Средсвата ќе бидат рефундирани на вашата трансакциска сметка што ќе треба да ја наведете во вашето барање, и барањето ќе треба да биде испратено од емаил адресата која што е наведена во пријавата.
Средствата ќе се рефундираат во периодот од 10 октомври до 30 октомври 2024.