Што значи пакет со можност за рефундација?

Со уплата на овој пакет имате можност да побарате поврат на 100% од средствата во висината на стандардниот пакет.

Доколку го одберете стартниот пакет со можност за рефундација имате можност да побарате поврат на 100% од средствата во висината на стандардниот пакет.
За да се реализира рефундацијата во износ на 100% од износот на стандардниот пакет, условот е  да испратите барање за рефундација во кое ќе го наведете вашиот стартен број, најдоцна до 10 септември 2022 на следнава емаил адреса info@skopskimaraton.com.mk

Износи на рефундација

Маратон/Полумаратон
- за уплати на пакет со рефундација до 15 мај 2022, се рефундираат 1300 денари
- за уплати на пакет со рефундација до 31 јули 2022, се рефундираат 1500 денари
- за уплати на пакет со рефундација до 10 септември, се рефундираат 1800 денари

Штафетен маратон
- за уплати на пакет со рефундација до 15 мај 2022, се рефундираат 4600 денари
- за уплати на пакет со рефундација до 31 јули 2022, се рефундираат 5200 денари
- за уплати на пакет со рефундација до 10 септември, се рефундираат 6000 денари

Трка на 5км
- за уплати на пакет со рефундација до 31 јули 2022, се рефундираат 500 денари
- за уплати на пакет со рефундација до 10 септември, се рефундираат 600 денари

Средсвата ќе бидат рефундирани на вашата трансакциска сметка што ќе треба да ја наведете во вашето барање, и барањето ќе треба да биде испратено од емаил адресата која што е наведена во пријавата.
Средствата ќе се рефундираат во периодот од 20 септември до 20 октомври 2022.