Што значи пакет со можност за рефундација?

Со уплата на овој пакет имате можност да побарате поврат на 100% од средствата во висината на стандардниот пакет.

Доколку го одберете стартниот пакет со можност за рефундација имате можност да побарате поврат на 100% од средствата во висината на стандардниот пакет.
За да се реализира рефундацијата во износ на 100% од износот на стандардниот пакет, условот е  да испратите барање за рефундација во кое ќе го наведете вашиот стартен број, најдоцна до 10 септември 2023 на следнава емаил адреса info@skopskimaraton.com.mk

Износи на рефундација

Маратон/Полумаратон
- за уплати на пакет со рефундација до 15 мај 2023, се рефундираат 1500 денари
- за уплати на пакет со рефундација до 25 јули 2023, се рефундираат 1750 денари
- за уплати на пакет со рефундација до 10 септември 2023, се рефундираат 2000 денари

Штафетен маратон
- за уплати на пакет со рефундација до 15 мај 2023, се рефундираат 5000 денари
- за уплати на пакет со рефундација до 25 јули 2023, се рефундираат 5600 денари
- за уплати на пакет со рефундација до 10 септември 2023, се рефундираат 6200 денари

Трка на 5км
- за уплати на пакет со рефундација до 25 јули 2023, се рефундираат 600 денари
- за уплати на пакет со рефундација до 10 септември 2023, се рефундираат 700 денари

Средсвата ќе бидат рефундирани на вашата трансакциска сметка што ќе треба да ја наведете во вашето барање, и барањето ќе треба да биде испратено од емаил адресата која што е наведена во пријавата.
Средствата ќе се рефундираат во периодот од 10 октомври до 30 октомври 2023.