Информациите за пријавување за 2021 ќе бидат објавени во март 2021.